Mit navn er Anne Kathrine Henriksen.

Jeg er uddannet Karild Rytmik og Afspændingspædagog.

September 2005 deltog jeg i min første Scandinavian Drum Circle Facilitator's Basic Training med Arthur Hull og har deltaget igen i 2006, 2007, 2008 og 2009. I 2007 ligeledes i en Rhythmical Alchemy Playshop.  I 2012 i Facilitator's Challenge Playshop og i 2015 Basic Facilitator's Intensive Training på Hawaii.

Har modtaget undervisning i afrikansk Djembe og Percussion på Den Rytmisk Aftenskole og hos Sellasi Dewornu, Den 3. verdens Aftenhøjskole.

Har gennemført en 1-årig stemmetræningsuddannelse på Center for Kreativitet og Teater.

Elsker at danse: Fri dans, Orientalsk Dans, Salsa, Bollywood.

Jeg har spillet i ”Slagkraft” et gadeband med rødder i samba, og har startet trommegruppen Djembuka Jam.

 

Min første trommecirkel

Sommeren 2005 stiftede jeg bekendtskab med begrebet Community Drumcircle på ”No Mind Festival”, Ängsbacka, Sverige. Jeg havde besluttet mig for at deltage på den annoncerede Drumcircle Workshop med Mikael Khei fra Norge. Jeg vidste ikke, hvad det gik ud på, men håbede, at jeg kunne komme til at slå på tromme.

Da jeg nærmede mig den indianske tipi, hvor trommecirklen skulle finde sted strømmede lyden af trommer mig i møde.  Som altid, når jeg hører trommer, tændtes min glæde og lysten til selv at tromme og danse. Da jeg, næsten dansende, nåede teltåbningen og trådte ind, blev jeg budt velkommen af Mikael. ”Find en tromme eller et percussion instrument og sæt dig ned i cirklen, og bidrag med hvad du kan til rytmen, der er i gang”.

Det krævede lige lidt overvindelse. Kunne jeg finde ud af det? Hvad nu hvis jeg ikke kunne og dummede mig, så alle kunne høre det? Jeg lyttede og fornemmede rytmen, der blev spillet, i kroppen og pludselig var jeg klar. En hånd ramte trommen, isen var brudt! En simpel rytme med én hånd var min start, men blev af sig selv udviklet til en lidt svære med 2 hænder. Selvfølgelig gik der koks i min rytme nu og da og jeg tabte koncentrationen, men det gjorde ikke noget, for de andre fortsatte jo, så jeg kunne bare stoppe op og lytte, fornemme musikken og finde ind i rytmen igen eller lave en helt ny som passede ind.

Hvad jeg oplevede, i de ca. 2 timer trommecirklen varede, var fantastisk. På den korte tid formåede Mikael at få lavet et tromme og percussion orkester ud af ca. 30 mennesker med vidt forskellig baggrund. Mange havde aldrig spillet før. Han fungerede som en slags orkesterleder (Drumcircle Facilitator), som med tydeligt kropssprog og stemmen dirigerede orkestret fra midten af cirklen. Meget af tiden var han dog ikke på ”the hot spot” i midten af cirklen, men lod cirklen spille og skabe noget selv. Når han kunne høre, at det var ved at falde fra hinanden, eller vi kom for meget ud af rytme, kom han os til hjælp ved at springe ind i midten og få vores opmærksomhed. Delte f.eks. cirklen op i to, stoppede den ene halvdel og lod dem lytte til og klappe ad den anden, som spillede videre. Derefter satte han de lyttende i gang igen, stoppede de andre som nu lyttede og klappede. Satte dem i gang igen, opmuntrede hele cirklen og forlod midten igen. Hele cirklen var nu refokuseret og kunne klare sig selv indtil næste gang, vi havde brug for ham.

Da trommecirklen var forbi, havde jeg spillet på mange forskellige instrumenter og havde spillet mange forskellige rytmer i mange musikstykker. Jeg oplevede en masse små sejre og succeser. Jeg var fyldt af glæde og liv, ja, helt høj. Nu havde jeg fundet en for mig rigtig måde at spille musik på. Indefra og ud, sammen med andre. Det hele er drevet af lysten til og glæden ved at udtrykke og dele med fællesskabet, hvad der er i mig i nu’et. Lysten til at skabe og være en del af noget større og få det til at fungere som en enhed.

 

At løbe en risiko og lærer af fejl gør fiasko til succesfuld læring!

gør fejl til succesfuld læring!